Kontakt - www.topas-da.sk

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

TOPAS D.A., s.r.o.
J. Jančeka 2040
Ružomberok, 034 01

Sekretariát
tel.: 044/431 91 11
fax: 044/431 91 37
e-mail: topda@
gtsmail.sk

Veľkoobchodný sklad:
tel., fax: 044/431 91 31
mobil: 0903 551 348
e-mail: topda.sklad@
gtsmail.sk

Distribúcia tlače:
tel.: 044/431 91 36
mobil: 0902 674 084
e-mail: topda.distrib@
gtsmail.sk

Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline. Oddiel SRO, vložka číslo: 3444/L

Výpis z Obchodného registra

 
 

Aktualizované dňa:

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky